begrafenissen Koh-I-Noor

uitvaartzorg in Groot-Antwerpen en ver daarbuiten

Maatregelen en aanbevelingen ivm de Corona Epidemie zie https://www.kohinoorbegrafenissen.be:

Maatregelen vanaf 11 juli 2020:

mondmaskers verplicht bij afscheidsplechtigheden en begroetingen.

In het licht van de Corona maatregelen doet de kerk de volgende aanbevelingen ivm

kerkelijke afscheidsvieringen:


Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te beperken tot 200 personen, met inachtname van de 1,5 meter regel.

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring, dwz max. een 200-tal personen, ook met inachtname van de 1,5 meter regel.

Praktisch:
Hierbij enkele voorstellen en maatregelen ter voorkoming van besmettingsgevaar.

Aan de uitvaartbegeleiders wordt gevraagd:
· om aan de familie te vragen om niet bij de begroeting niet aan de kist te staan, maar plaats te nemen in de kerk. Immers, mensen hebben bij de begroeting ‘spontaan’ de neiging om een hand te geven of om iemand van de familie die ze goed kennen te omhelzen… zeker bij een uitvaart. Dus ook geen condoleance-moment op het einde van de viering… het is beter te voorkomen dan te genezen;
· om eveneens bij de begroeting geen wijwatervaatje en kwispeltje te plaatsen, dat kwispeltje wordt dan door iedereen aangeraakt… en aan de mensen te vragen om enkel te buigen voor de kist en die niet aan te raken.

Aan de voorgangers en kerkelijke medewerk(st)ers wordt gevraagd om bij de offergang:
· het kruis NIET aan te bieden, want ook hier hebben gelovige mensen spontaan de neiging om dit aan te raken of te zoenen;
· en om uitdrukkelijk te vragen dat men de kist enkel al buigend zou groeten en NIET aan te raken, en dan gewoon het gedachteniskaartje te ontvangen.

Afscheidsplechtigheden in crematoria

Het reserveren van de aula’s voor het organiseren van afscheidsplechtigheden blijft mogelijk, maar hier gelden wel beperkende maatregelen:

 – een afscheidsplechtigheid kan alleen in beperkte kring, d.w.z. dat familieleden in eerste en tweede rang kunnen worden uitgenodigd en met een absoluut maximum aantal deelnemers van 200 personen, afhankelijk van de 1,5 meter regel; – alle aula’s blijven beschikbaar; – er kan niet worden gecondoleerd om persoonlijke contacten te vermijden; – we gaan het gebruik van de wachtkamers zoveel mogelijk proberen te vermijden en iedereen onmiddellijk naar de aula verwijzen zodra deze beschikbaar is; – in de aula moet voldoende afstand tussen de aanwezigen worden bewaard; – de rouwkaartjes worden niet uitgedeeld maar klaar gelegd zodat de aanwezigen zelf hun exemplaar kunnen nemen; – iedereen moet voldoende de nodige hygiëne-maatregelen in acht nemen.

Rouwmaaltijden

De koffietafels en uitvaartmaaltijden vanaf 1 juli 2020 worden toegelaten tot maximum 50 personen. Per tafel 1 bubbel.

Enkele (nieuwe) tips in het funerarium:
• In uitvaartcentra en andere plaatsen dienen handreinigers te worden voorzien voor het publiek
• Ook moeten er tissues worden voorzien en een veilige methode om die weg te gooien
• De kist mag worden geopend, maar de familieleden mogen de overledene niet aanraken
• Het gebruik van condoleanceboeken is verboden
• Crematie is niet vereist voor preventie (dit blijft dus de keuze van de familie)

28/06/2020 Paul Wijnen